Main menu

 • vlak
 • banana
 • leptir

* Program drvenih didaktičkih igračaka ZORA, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg ispitivanja i praćenja potreba djece današnjeg vremena, s ciljem poticanja psihomotornog razvoja djece, razvoja koordinacije i fine motorike, emocionalne inteligencije, kao i stimuliranja pravilnog razvoja većine osjeta u djece.

* Drvene didaktičke igračke ZORA razvijene su kroz više specifičnih  linija proizvoda. Sadržaj pojedine linije proizvoda prilagođen je kognitivnim i edukacijskim mogućnostima i potrebama djece određene dobi, veličina igračaka i njihovih pojedinih elemenata prilagođena manualnim mogućnostima djece određene dobi.

* Simboli na igračkama ZORA su dizajnirani tako da budu privlačni i lako prepoznatljivi djeci i da ih potiču ga na igru. Linije igračaka su jednostavne i blago zaobljene i djeluju umirujuće na dijete.

* Igračke su namijenjene za profesionalnu upotrebu u ustanovama koje rade s djecom.

 

 • igračke za jaslički uzrast
  igračke za jaslički uzrast
 • igračke za vrtićki uzrast
  igračke za vrtićki uzrast
 • igračke za djecu predškolske dobi
  igračke za djecu predškolske dobi
 • igračke prilagođene djeci s poteškoćama u razvoju
  igračke prilagođene djeci s poteškoćama u razvoju
 • drveni radni materijal za kreativno-likovne radionice
  drveni radni materijal za kreativno-likovne radionice